صنایع / صنعت سنگ

تسمه های صنعت سنگ


صنعت سنگ

شرکت روان ترانس آپادانا در زمینه تامین انواع تسمه های صنعت سنگ تحت لیسانس برندهای معتبر دنیا از جمله: optibelt (آلمان)، Megadyne (ایتالیا)، Testbelt و Unitech (چین) فعالیت دارد.


در صنعت سنگ دستگاه ها و ماشین آلات مختلفی موجود می باشد که در هریک از آنها تسمه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.


تسمه های مورد نیاز در ماشین آلات صنعت سنگ:


1. تسمه های مورد استفاده در ماشین آلات غله بر سنگ(BLOCK CUTTING)

صنعت سنگ صنعت سنگ

2. تسمه های مورد استفاده در ماشین آلات سنگ زنی(GRINDING)

صنعت سنگ صنعت سنگ صنعت سنگ صنعت سنگ

3. تسمه های مورد استفاده در ماشین آلات برش(SPLITTING)

صنعت سنگ صنعت سنگ


4. تسمه های مورد استفاده در ماشین آلات کالیبراسیون و پولیش (CALIBRATION & POLISHING)

صنعت سنگ صنعت سنگ صنعت سنگ صنعت سنگ صنعت سنگ


5. تسمه های مورد استفاده در ماشین آلات پولیش لبه سنگ (EDGE POLISHING)

صنعت سنگ صنعت سنگ صنعت سنگ صنعت سنگ صنعت سنگ


6. تسمه های مورد استفاده در ماشین آلات (MIXTURE & DOSING)

صنعت سنگ صنعت سنگ صنعت سنگ


7. تسمه های مورد استفاده در ماشین آلات فرم دهی سنگ SLAB FORMING (SM)

صنعت سنگ صنعت سنگ


8. تسمه های مورد استفاده در ماشین آلات حمال (CONVEYING)

صنعت سنگ صنعت سنگ


جهت خرید تسمه و مشاوره با روان ترانس آپادانا تماس حاصل فرمایید.